Aktiviteter

Kärnan i Husets verksamhet är matlagen. Där möts man och arbetar tillsammans. Som ny i huset är det det bästa sättet att komma in i gemenskapen. Vi har idag mat fyra dagar i veckan; tisdag, onsdag, torsdag och fredag. Tisdagar är alltid vegetariska, onsdagar soppa. Torsdag och fredag är det kött eller fisk samt ett vegetariskt alternativ, och på fredagen har vi lite festligare mat och dessert.

Varje vuxen lagar mat ungefär en gång i månaden. Du kan också bjuda in gäster till matsalen. Vi har ett eget betalningssystem för att hålla koll på ekonomin, som funkar ungefär som en egen liten bank man sätter in pengar på.

Vilka aktiviteter är obligatoriska för oss boende i Kollektivhuset? 

– medverkan i matlag

– städning av gemensamma lokaler (ej trapphus)

– medverkan vid storstädning

– deltagande på föreningens husmöten och andra möten

Storstädningar har vi vår och höst. Då storstädar vi våra lokaler.

I huset finns gemensamma lokaler; snickeri, ateljé, bastu, lekrum för barnen mm. Dessa sköts av varsin arbetsgrupp, som städar och ser över rummen, inreder, inventerar och föreslår nyanskaffningar.

Andra grupper:

Infogruppen administrerar kön till Husets lägenheter och ger information om Huset till nya köande.

Välkomstgruppen ordnar “möddrar” till nyinflyttade, och informerar de nya om hur Kollektivhusföreningen fungerar.

Nu ännu mer tillsammans