Flytta hit

Det är många som vill flytta hit och det är vi glada för!

Sedan januari 2010 har vi inte längre någon egen internkö. Vi har alltså inte själva någon direkt påverkan över tillsättningen av lediga lägenheter i huset. Det är vår värd, Stockholmshem, som tar hand om detta, förutom i de fall där någon gör ett direktbyte med någon i huset.

Om någon flyttar från huset, säger upp sitt kontrakt eller via internkön byter sin lägenhet i huset, får vi i kollektivhuset 14 dagar på oss att göra ett inom-kollektivt-byte (där de som bott längst i sina lägenheter går först). Eftersom de flesta lägenheterna i huset är tvåor, och det nästan alltid finns boende i huset som vill byta upp sig till större, är det nästan alltid i slutändan tvårummare som annonseras ut till internkön eller allmänna bostadskön.

Det finns tre sätt att få ett förstahandskontrakt i huset:

1. Om du redan har ett förstahandskontrakt: Genom att göra ett direktbyte med någon som bor här. Om du har en lägenhet du vill byta mot någon i huset, maila en beskrivning av vad du har och ditt önskemål om vad du vill ha till infogruppen@treportar.se så skickar vi det vidare till alla i huset.

2. Om du har förstahandskontrakt i Stockholmshem, Familjebostäder eller Svenska bostäder: Genom internbyte via din värd. Anmäl dig till våra utskickslistor genom att maila samma adress.  När en lägenhet i huset finns annonseras ut till boende i Stockholms kommunala bostadsbestånd. Du kan också gilla vår Facebooksida om du har ett sådant konto, vi lägger ut information om det blir en lägenhet ledig i internkön. www.facebook.com/TrePortar

3. Genom Stockolms stads allmänna bostadskö. Det är väldigt sällan lägenheter i huset hamnar i den allmänna bostadskön, men ibland händer det. Om du står med på utskickslistan får du då ett mail.

Alltså: Vi i Tre Portar bestämmer inte vilka som ska flytta hit. Däremot är vi är delaktiga när någon vill flytta hit för att ge information, och för att intervjua alla intresserade så att man är medveten om vilka möjligheter och ansvar som boendet medför.

För att få mail om lediga lägenheter, anmäl dig till våra utskickslistor! Om du har frågor, kontakta husets infogrupp, men snälla – läs igenom ovanstående först. Vår mailadress är: infogruppen@treportar.se

Nu ännu mer tillsammans